زمستان 1395

مجموعه: اخبار کوتاه

* سریع هفتگی قزوین (19 اسفند 1395) : رقابتهای سریع هفتگی قزوین با حضور 17 بازیکن برگزار شد و محمد حجی زاده , آبتین عطاخان و حسن مهدوی به مقامهای اول تا سوم دست یافتند.

* مسابقات اسفند تهران :  سایت نتایج - آبتین عطاخان ـ محمدحسین مظفری

* سریع هفتگی قزوین (5 اسفند 1395) : رقابتهای سریع هفتگی قزوین با حضور 16 بازیکن برگزار شد و امین عابدی , آبتین عطاخان و پدرام دلیری به مقامهای اول تا سوم دست یافتند.

* هفتمین دوره جام بین المللی فردوسی : این رقابتها از 25 تبهمن تا 2 اسفند در مشهد برگزار شد. سایت نتایج - نتایج علیرضا قورچی بیگی

* چهارمین دوره لیگ نوجوانان : نتابج دور یازدهم

* سریع هفتگی قزوین (21 بهمن 1395) : رقابتهای سریع هفتگی قزوین با حضور 24 بازیکن برگزار شد و آبتین عطاخان , محمدرضا عابدی , حامد نیک فطرت و امین عابدی به مقامهای اول تا چهارم دست پیدا کردند.

* چهارمین دوره لیگ نوجوانان : نتابج دور دهم

* مسابقات آماتورهای ایران : این رقابتها 18 تا 23 بهمن در زنجان برگزار شد.

سایت نتایج جدول ریتینگ زیر 2000 : سبحان ساعدی ـ سید محسن سودمند

سایت نتایج جدول ریتینگ زیر 1700نیما عزیزخانی - پدرام دلیری - امیرحسین علیمردانی ـ محمدحسین مظفری ـسبحان ملک محمدی

* پانزدهمین دوره جام بین المللی خزر : این رقابتها 1 تا 8 بهمن در رشت برگزار شد.

سایت نتایج جدول A (شاهین جوانی)

سایت نتایج جدول B (علیرضا قورچی بیگی - فرامرز علیقلیان - آبتین عطاخان - نیما عزیزخانی)

سایت نتایج جدول بانوان

سایت نتایج جدول رده سنی (نیوشا محمدی - امیرمهدی عظیمی فر - سارا داوری - حلیا رحمانی - رادین یادگار)

* سریع هفتگی قزوین (30 دی 1395) : رقابتهای سریع هفتگی قزوین با حضور 48 بازیکن برگزار شد و محمدرضا عابدی (5/5 امتیاز) , مهرداد صداقتی (5 امتیاز) , حمیدرضا مقدم (5 امتیاز) , وحید وصال (5 امتیاز) , شاهین جوانی (4/5 امتیاز) و سبحان ساعدی (4/5 امتیاز) به مقامهای اول تا ششم دست پیدا کردند.

* سریع هفتگی قزوین (23 دی 1395) : رقابتهای سریع هفتگی قزوین با حضور 30 بازیکن برگزار شد و مهرداد صداقتی (5 امتیاز) , آرین فرمانی (5 امتیاز) , شاهین جوانی (5 امتیاز) , فرهاد کربلایی صادثی (5 امتیاز) , احمد یونسی (4 امتیاز) و آبتین عطاخان (4 امتیاز) به مقامهای اول تا ششم دست پیدا کردند. فرامرز علیقلیان این رقابتها را داوری کرد.

* چهارمین دوره لیگ نوجوانان : نتابج دور ششم

* سریع هفتگی آبیک (3 دی 1395) : در مسابقات سریع هفتگی آبیک که با حضور 13 نفر و به قضاوت مهدی معدن دار برگزار شد , علیرضا مافی , مهدی معدن دار , احمد مقدم و فرهاد نوزارع به مقامهای اول تا چهارم رسیدند

* سریع تهران (2 دی 1395) : رده بندی مسابقات , نتایج آبتین عطاخان , نتایج علیرضا عطاخان , نتایج محمدحسین مظفری

* سریع هفتگی قزوین (2 دی 1395) : رقابتهای سریع هفتگی قزوین با حضور 12 بازیکن برگزار شد و شاهین جوانی (4/5 امتیاز) , البرز باقی پور (4 امتیاز) و سبحان ساعدی (3/5 امتیاز) به مقامهای اول تا سوم دست پیدا کردند.

* چهارمین دوره لیگ نوجوانان : نتابج دور پنجم