بهار 1396

مجموعه: اخبار کوتاه

* سریع هفتگی قزوین (25 خرداد 1396) : در این رقابتها که با حضور 12 بازیکن برگزار شد , حسن مهدویبتین عطاخان و پویان طهماسبی اول تا سوم شدند.

* اولین دوره مساتقابقات بلیتس جام اوان : این رقابتها روز پنجشتبه 18 خرداد با حضور 28 بازیکن در بنیاد شطرنجمهدی بویه برگزار شد . رده بندی مسابقات

* سریع هفتگی قزوین (18 خرداد 1396) : در این مسابقات مهرداد صداقتی , آرین فرمانی و آبتین عطاخان اول تا سوم شدند.

* سریع هفتگی قزوین (11 خرداد 1396) : در این رقابتها که با حضور 15 بازیکن برگزار شد , آبتین عطاخان , سبحان ساعدی و پویان طهماسبی اول تا سوم شدند.

* سریع هفتگی قزوین (4 خرداد 1396) : در پایان این بازیها آرین فرمانی , سید محسن سودمند و محمد حجی زاده اول تا سوم شدند.

 * مسابقات قهرمانی پیشکسوتان کشور : این مسابقات در شهر رشت برگزار است. جدول بالای 65 سال : نتایج عنایت اله امینی - جدول بالای 50 سال : نتایج فرهاد کربلایی صادقی

* سریع هفتگی قزوین (29 اردیبهشت 1396) : در این رقابتها که با حضور 14 بازیکن برگزار شد , آبتین عطاخان , سبحان ساعدی و حسن نیک فطرت اول تا سوم شدند.

* سریع هفتگی قزوین (21 اردیبهشت 1396) : در این مسابقات که با حضور 15 شطرنجباز برگزار شد , آرین فرمانی , آبتین عطاخان و آیدین نجفی تبار اول تا سوم شدند.

* سریع هفتگی قزوین (14 اردیبهشت 1396) : در این رقابتها که با حضور 17 بازیکن برگزار شد , سبحان ساعدی , سید محسن سودمند و آیدین نجفی تبار اول تا سوم شدند.

* سریع هفتگی قزوین (7 اردیبهشت 1396) : در پایان این رقابتها شاهین جوانی , مهرداد صداقتی و آیدین نجفی تبار به رتبه های اول تا سوم رسیدند.

* مسابقات سریع مبعث (5 اردیبهشت 1396) : در پایان این رقابتها که با حضور 19 بازیکن برگزار شد مهرداد صداقتی , آبتین عطاخان و حسن نیک فطرت به عناوین اول تا سوم رسیدند.

* مسابقات سریع جام نجیرم :  این مسابقات در استان بوشهر برگزار شد . سایت نتایج محمدرضا شهبازی - سید محسن سودمندآرین فرمانیمحمد صادقی

* سریع هفتگی قزوین (31 فروردین 1396) : رقابتهای سریع هفتگی قزوین با حضور 18 بازیکن برگزار شد و محمد حجی زاده , محمدرضا عابدی و سبحان ساعدی به مقامهای اول تا سوم رسیدند.

* سریع هفتگی قزوین (24 فروردین 1396) : در پایان این رقابتها پویان طهماسبی , مهرداد صداقتی و محسن سودملد به رتبه های اول تا سوم رسیدند.

* سریع هفتگی قزوین (17 فروردین 1396) : رقابتهای سریع هفتگی قزوین با حضور 26 بازیکن برگزار شد و مهرداد صداقتی , آبتین عطاخان و سبحان ساعدی به مقامهای اول تا سوم رسیدند.

* مسابقات قهرمانی رده های سنی آسیا: این رقابتها از روز 13 فروردین در تاشکند ازبکستان آغاز شد. سارا داوری در بخش زیر 8 سال دختران حضور دارد.  نتایج سارا داوری