تابستان 1396

مجموعه: اخبار کوتاه

* سریع هفتگی قزوین (30 شهریور 1396) : در این رقابتها شاهین جوانی , سبحان ساعدی و محمدرضا عابدی اول تا سوم شدند.

* دومین دوره مساتقابقات سریع جام نوباوگان : این بازبها روز جمعه 24 شهریور با حضور 72 بازیکن زیر 14 سال در بنیاد شطرنجمهدی بویه برگزار شد . رده بندی مسابقات

* اولین دوره مساتقابقات سریع جام فرهیختگان : این بازبها روز جمعه 17 شهریور با حضور 46 بازیکن بالای 45 سال در بنیاد شطرنجمهدی بویه برگزار شد . رده بندی مسابقات

* مسابقات بین المللی جام آفتاب - خمین :  سایت نتایج ( نتایج امیرحسین علیمردانی )

* سریع هفتگی قزوین (9 شهریور 1396) : در این رقابتها حسن مهدوی , آبتین عطاخان و احمدرضا مومنی اول تا سوم شدند.

 * مسابقات بین المللی ابن سینا - همدان :  سایت نتایج جدول Aسایت نتایج جدول B ( نتایج محمدرضا علبدی )

* سومین دوره مساتقابقات بلیتس جام اوان : این رقابتها روز جمعه 3 شهریور با حضور 41 بازیکن در بنیاد شطرنجمهدی بویه برگزار شد . رده بندی مسابقات

* سریع هفتگی قزوین (26 مرداد 1396) : در این رقابتها سبحان ساعدی , حسن مهدوی و محمدرضا عابدی اول تا سوم شدند.

* جشنوازه سراسری کشور : مسابقات بخش مردان در همدان و بخش بانوان در اراک برگزار شد. سایت نتایج بخش مردان نتایج آبتین عطاخاننتایج امیرحسین علیمردانی ) , سایت نتایج بخش بانوان

* سریع هفتگی قزوین (19 مرداد 1396) : در این رقابتها که با حضور 17 شطرنجباز برگزار شد , محمدرضا عابدی , حسین مهدوی و سبحان ساعدی اول تا سوم شدند.

* سریع هفتگی قزوین (12 مرداد 1396) : در این رقابتها آبتین عطاخان , وحید وصال و سبحان ساعدی اول تا سوم شدند.

* اولین دوره مساتقابقات سریع جام نوباوگان : این بازبها روز جمعه 6 مرداد با حضور 71 بازیکن زیر 14 سال در بنیاد شطرنجمهدی بویه برگزار شد . رده بندی مسابقات

* سریع هفتگی قزوین (5 مرداد 1396) : در این رقابتها حسن نیک فطرت و حسین مهدوی اول و دوم شدند.

* دومین دوره مساتقابقات بلیتس جام اوان : این رقابتها روز جمعه 30 تیر با حضور 39 بازیکن در بنیاد شطرنجمهدی بویه برگزار شد . رده بندی مسابقات

* سریع هفتگی قزوین (15 تیر 1396) : در این رقابتها که با حضور 20 بازیکن برگزار شد , محمدرضا عابدی , حسن مهدوی و آبتین عطاخان اول تا سوم شدند.