پاییز 1396

مجموعه: اخبار کوتاه

* پنجمین دوره مساتقابقات بلیتس جام اوان : این رقابتها روز جمعه 24 آذر با حضور 52 بازیکن در بنیاد شطرنجمهدی بویه برگزار شد . رده بندی مسابقات

* سریع هفتگی قزوین (9 آذر 1396) : در این مسابقات آبتین عطاخان , آرین فرمانی و پویان طهماسبی به مفامهای اول تا سوم رسیدند.

 * سومین دوره مساتقابقات سریع جام نوباوگان : این بازبها روز جمعه 3 آذر با حضور 100 بازیکن زیر 14 سال در بنیاد شطرنجمهدی بویه برگزار شد . رده بندی مسابقات

* مساتقابقات سریع آبدان بوشهر :   رده بندی مسابقاتنتایج محمدرضا عابدی , نتایج نیما عزیزخانی

* سریع هفتگی قزوین (2 آذر 1396) : در این مسابقات 18 بازیکن حضور داشتند و سبحان ساعدی , فرزاد جعفری و آبتین عطاخان به رتبه های اول تا سوم رسیدند.

* مساتقابقات سریع 25 آبان تهران :   رده بندی مسابقات , نتایج آبتین عطاخان

* اولین دوره مساتقابقات سریع جام شاهگان : این رقابتها روز جمعه 19 آبان حضور 26 تیم در بنیاد شطرنجمهدی بویه برگزار شد . رده بندی مسابقات

* مسابقات نیمه نهایی قهزمانی مردان کشور : این مسابقات در همدان برگزار شد. رده بندی ینهایی مسابقات و نتایج محمدرضا عابدی

* سریع هفتگی قزوین (4 آبان 1396) : در این مسابقات که با حضور 18 بازیکن برگزار گردید , فرهاد کربلایی صادفی , سبحان ساعدی و  سید محسن سودمند به رتبه های اول تا سوم رسیدند. امیرحسین رجبی نفر برتر ریتینگ زیر 1300 و سارا داوری نفر برتر زیر 10 سال این مساابقات بودند.

* سریع هفتگی قزوین (27 مهر 1396) : در این رقابتها که با حضور 38 بازیکن برگزار شد , شاعین جوانی , آرین فرمانی , محمدحسین مظفری , امین عاابدی ,  محمدرضا عابدی و آبتین عطاخان اول تا ششم شدند. محمدحسین حاجی رفیعی نفر برتر ریتینگ زیر 1300 و سارا داوری نفر برتر زیر 10 سال این مساابقات بودند.

*چهارمین دوره مساتقابقات بلیتس جام اوان : این رقابتها روز جمعه 21 مهر با حضور 35 بازیکن در بنیاد شطرنجمهدی بویه برگزار شد . رده بندی مسابقات

* سریع هفتگی قزوین (20 مهر 1396) : محمدرضا عابدی , آبتین عطاخان و سبحان ساعدی سه نفر برتر این بازیها بودند.

* سریع هفتگی قزوین (13 مهر 1396) : شاعین جوانی , آبتین عطاخان و سبحان ساعدی نفرات اول تا سوم این رقابتها بودند.

 * سریع هفتگی قزوین (6 مهر 1396) : در این رقابتها امین عاابدی , محسن سودمند و محمدرضا عابدی اول تا سوم شدند.