زمستان 1396

مجموعه: اخبار کوتاه

* دومین دوره مساتقابقات سریع جام شاهگان : این رقابتها روز جمعه 22 دی حضور 24 تیم در بنیاد شطرنجمهدی بویه برگزار شد . رده بندی مسابقات

* سریع هفتگی قزوین (21 دی 1396) : در این مسابقات که با حضور 25 بازیکن برگزار گردید , آرین فرمانی , امین عابدی , رضا مهدوی و  حسن نیک قطرت به رتبه های اول تا چهارم رسیدند. امیرحسین رجبی نفر برتر ریتینگ زیر 1500 , فرزاد جعفری نفر برتر ریتینگ زیر 1300 و نیوشا محمدی نفر برتر زیر 12 سال این مساابقات بودند.

* مساتقابقات بلیتس جام دیگان : این رقابتها روز جمعه اول دی در بنیاد شطرنجمهدی بویه برگزار شد . رده بندی مسابقات