زمستان 1396

مجموعه: اخبار کوتاه

* اولین دوره مساتقابقات لیگ مهدی  بویه : این مسابقات با حضور 13 تیم برگزار و با قهرمانی تیم کیش مهر به پایان رسید. رده بندی مسابقات

* اولین دوره مساتقابقات بلیتس جام مینودر : این رقابتها روز پنجشنبه 24 اسفند در باشگاه شطرنج تفکربهتر برگزار شد . رده بندی مسابقات

* مساتقابقات سریع جام بهمن : این رقابتها روز جمعه 20 بهمن در بنیاد شطرنجمهدی بویه برگزار شد . رده بندی مسابقات

* سریع هفتگی قزوین (5 بهمن 1396) : در این مسابقات مهرداد صدا قتی , فرهاد کربلایی صادقی , امین عابدی و  داوود علینژاد به مقامهای اول تا چهارم رسیدند. امیرحسین رجبی نفر برتر ریتینگ زیر 1500 و علی اکبر صادقی پور  نفر برتر زیر 12 سال این بازیها بودند.

* مسابقات بلیتس جام پردیور : این رقابتها روز جمعه 28 دی حضور 18 بازیکن برتر فهرست ریتینگ بلیتس استان در بنیاد شطرنجمهدی بویه برگزار شد. رده بنری نهایی مسابقات

* سریع هفتگی قزوین (28 دی 1396) : در این رقابتها که با حضور 31 بازیکن برگزار گردید , شاهین جوانی , سبحان ساعدی , آبتین عطاخان و آیدین نجفی به رتبه های اول تا چهارم رسیدند. محمدرضا حاجی رفیعی نفر برتر ریتینگ زیر 1500, رادین یادگار نفر برتر ریتینگ زیر 1300 و علی اکبر صادقی پور نفر برتر زیر 12 سال این مساابقات بودند.

* دومین دوره مساتقابقات سریع جام شاهگان : این رقابتها روز جمعه 22 دی حضور 24 تیم در بنیاد شطرنجمهدی بویه برگزار شد . رده بندی مسابقات

* سریع هفتگی قزوین (21 دی 1396) : در این مسابقات که با حضور 25 بازیکن برگزار گردید , آرین فرمانی , امین عابدی , رضا مهدوی و  حسن نیک قطرت به رتبه های اول تا چهارم رسیدند. امیرحسین رجبی نفر برتر ریتینگ زیر 1500 , فرزاد جعفری نفر برتر ریتینگ زیر 1300 و نیوشا محمدی نفر برتر زیر 12 سال این مساابقات بودند.

* مساتقابقات بلیتس جام دیگان : این رقابتها روز جمعه اول دی در بنیاد شطرنجمهدی بویه برگزار شد . رده بندی مسابقات