اطلاعیه مهم جلسه کمیته فنی - 1397

مجموعه: اخبار کوتاه

  • جلسه کمیته فنی هیات شطرنج استان قزوین در ارتباط با اعزام بازیکنان استان قزوین به مسابقات قهرمانی رده های سنی کشور برگزار و طی آن موارد زیر مقرر گردید :
  • به هر یک از نفرات سهمیه استان به مسابقات رده های سنی کشور در بخش پسران مبلغ 4000000 ریال به عنوان کمک هزینه اعطا می گردد .
  • تمامی نفرات سهمیه استان در مسابقات قهرمانی رده های سنی دختران به صورت رایگان حضور داشته و تحت هدایت مربی قرار خواهند گرفت .
  • همچنین مقرر گردید بازیکنانی که موفق به دریافت مدال طلا ، نقره و برنز شوند مبالغ زیر به صورت گیفت کارت اهدا گردد :

         مدال طلا : 1200000 تومان

         مدال نقره : 800000 تومان

         مدال برنز : 500000 تومان 

  • گیفت کارت های فوق در موارد زیر قابل استفاده می باشد :
  1.      حضور در کلاس های عمومی هیات شطرنج استان قزوین
  2.      حضور در کلیه مسابقات داخلی هیات شطرنج استان قزوین
  3.      کمک هزینه حضور در مسابقات بین المللی داخل کشور