مسابقات " کانون بازنشستگان " استان قزوین

مجموعه: اخبار کوتاه

رقابت های شطرنج کانون بازنشستگان امروز دوشنبه مورخه 97/08/07 در خانه شطرنج برگزار شد و در پایان فرهاد کربلایی

صادقی با کسب پیروزی در تمامی دیدار ها به مقام قهرمانی دست پیدا کرد . نفر اول این رقابت ها به مسابقات قهرمانی

پیشکسوتان کشور که به احتمال فراوان در شهر یزد برگزار خواهد شد ، اعزام می شود .