مسابقات شطرنج دبیرستان تیزهوشان شهیدبابایی ( یک ) قزوین

مجموعه: اخبار کوتاه

  • مسابقات شطرنج دبیرستان تیزهوشان شهیدبابایی قزوین روز سه شنبه مورخه 97/08/15 با حضور 29 شرکت کننده برگزار شد و در پایان امیررضا تفضلی ، آرمان اسدنژاد ، حسین مافی و امیرمهدی میراشه ( سوم مشترک ) به ترتیب عناوین اول تا سوم را بدست آوردند .