دو برنز برای استان قزوین در مسابقات قهرمانی رده های سنی کشور

مجموعه: اخبار

 

در پایان رقابتهای رده های سنی کشور رضا و مهدیس مهدوی دو مدال برنز ارزشمند برای استان قزوین به ارمغان آوردند.

رضا مهدوی در رده سنی زیر 8 سال پسران که با حضور 161 بازیکن در تهران برگزار شد باکسب 9 امتیاز به مقام سوم دست یافت.

رده بندی زیر 8 سال پسران     نتایج رضا مهدوی

مهدیس مهدوی در رده سنی دختران زیر 18 سال که به میزبانی قزوین برگزار شد ,موفق به کسب 6/5 امتیاز و عنوان سوم مسابقات شد.

رده بندی زیر 18 سال دختران    نتایج مهدیس مهدوی

مسابقات قهرمانی رده های سنی 8 , 10 و 12 سال پسرا ن در تهران , 14 , 16 و 18 سال پسران در مشهد , 8 , 10 و 12 سال دختران در ساری و 14 , 16 و 18 سال دختران در قزوین از تاریخ 8 تا 14 اسفند برگزار شد.

سایتهای نتایج :

رده بندی زیر 8 سال پسران 

رده بندی زیر 10 سال پسران 

رده بندی زیر 12 سال پسران 

رده بندی زیر 14 سال پسران 

رده بندی زیر 16 سال پسران 

رده بندی زیر 18 سال پسران 

رده بندی زیر 8 سال دختران 

رده بندی زیر 10 سال دختران 

رده بندی زیر 12 سال رخترلن 

رده بندی زیر 14 سال دختران

رده بندی زیر 16 سال دختران

رده بندی زیر 18 سال دختران