دوره داوری درجه سه

مجموعه: اخبار


یک دوره آموزش داوری درجه سه از تاریخ 15 تا 22 اردیبهشت در قزوین برگزار شد. مدرس این کلاس داور بین المللی مسعود شرافتی بود.