افتخاری دیگر در کارنامه صداقتی

مجموعه: اخبار

مسابقات شطرنج جام شیراز از تاریخ 8 تا 14 اردیبهشت با حضور 162 بازیکن در 11 دور به روش سوئیسی برگزار شد و در پایان این مسابقات استاد فیده مهرداد صداقتی با کسب 8/5 امتیاز موفق شد به عنوان سوم مسابقات دست یابد.

رده بندی مسابقات

نتایج مهرداد صداقتی

صداقتی که افتخارات بسیار در کارنامه خود دارد , فروردین ماه سال جاری نیز در مسابقات جام نوروز تهران به مقام قهرمانی رسیده بود.