جوانی و عطاخان فاتح مسابقات جام رمضان شهر قزوین

مجموعه: اخبار

مسابقات شطرنج جام رمضان شهر قزوین از 12 تا 14 تیر با حضور 19 تیم دو نفری در 7 دور به روش سوئیسی برگزار شد.

 در پایان این پیکارها تیم شاهین جوانی و آبتین عطاخان به عنوان قهرمانی رسید. تیم حسن مهدوی و آیدین نجفی تبار رتبه دوم را به خود اخنصاص داد و تیم محمدرضا عابدی و نیما عزیزخانی سوم شد.

رده بندی نهایی

داوری این بازیها بر عهده فرامرز علیقلیان بود.

تصاویر: