قهرمانی رده های سنی استان در سال 1395

مجموعه: اخبار

فهرست مطلب

 

 مرحله نهایی مسابقات قهرمانی رده های سنی استان قزوین روزهای اول و دوم شهریور برگزار و نفرات برتر مشخص شد.

نفرات برتر رده های سنی مختلف :

رده سني زير ٨ سال پسران :
1- پویان همتی  2- حسام حبیبی  3- سبحان پژوه


رده سني زیر ١٠ سال پسران :
1- اميرمهدي اشوری  2- ایدین نوري .3- بهراد خليلي


رده سني زیر ١٢ سال پسران :
1- ابتین عطاخان  2- علی گودرزي


رده سني زير ١٤ سال پسران :
1- پدرام دليري


رده سني زير ١٦ سال پسران :
1- سبحان ساعدي  2- مهدي حدادی  3- سینا حسينقلي

 

رده سني زير ١8 سال پسران :
1- حسن مهدوي


رده سني زير ٨ سال دختران :
1- سارا داوري  2- نیوشا محمدي  3- ملیکا محمدي


رده سني زير ١٠ سال دختران :
1- ملیکا رحمانی  2- یسنا اقایی  3- هانا هم قلم


رده سني ١٢ سال دختران :
1- اتنا گودرزي 2- مهسا امینی  3- هلیا رحمانی


رده سني زير ١٤ سال دختران
1- صبا احمدی  2- نرگس محمدعلیخانی


رده سني زير ١٦ سال دختران
١- فرناز گروسی

این رقابتها توسط محدثه آذربایجانی , راضیه حسینی و احسان محمدی قضاوت میشود.

تصاویر مسابقات :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطالب مرتبط :

قهرمانی رده های سنی استان قزوین در سال 1394