اطلاعیه - نحوه اطلاع رسانی هیات شطرنج استان قزوین

مجموعه: اخبار

 

سلام بر جامعه شطرنج استان قزوین

نظر به اینکه گاهی موارد و موضوعاتی در خصوص شطرنج استان در کانالها و گروههای مجازی منتشر میشود , لذا به اطلاع شما شطرنج دوستان عزیز میرساند این هیات در خصوس این موارد مسئولیتی نداشته و تنها منبع رسمی و قطعی اطلاع رسانی سایت و کانال هیات شطرنج استان قزوین میباشد.

با تشکر از توجه شما

یارویس مسکینی

رئیس هیلت شطرنج استان قزوین