سه عنوان برای بازیکنان استان قزوین در مسابقات سریع ابهر

مجموعه: اخبار

 مسابقات سریع بزرگداشت روز جمهوری اسلامی 11 و 12 فروردین ماه در شهر ابهر با حضور 60 بازیکن برگزار شد . در این رقابتها محمدرضا شهبازی موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی شد . سید محسن سودمند جایزه ویژه ریتینگ زیر 2000 و آرین فرمانی جایزه ویژه ریتینگ زیر 1700 بازیها را به خود اختصاص دادند .

رده بندی مسابقات