صداقتی قهرمان بلیتس استان در سال 1396

مجموعه: اخبار

مسابقات بلیتس قهرمانی استان روز پنجشنبه ۸ تیر با حضور ۳۱ شطرنجباز در مجموعه ورزشی الغدیر برگزار شد. در پایان ۱۱ دور رقابت استاد فیده مهرداد صداقتی با کسب ۱۰/۵ امتیاز قهرمان شد . شاهین جوانی ، محمدرضا عابدی، احمدرضا مومنی و آیدین نجفی تبار به عناوین دوم تا پنجم این بازیها رسیدند .

رده بندی مسابقات

این رقابتها را محدثه آذربایجانی ، راضیه حسینی و علی احمدی فر قضاوت کردند