خطیبی قهرمان دومین دوره جام مهدی بویه

مجموعه: اخبار

دومین دوره مسابقات سریع جام مهدی بویه در روز جمعه ۹ تیر در بنیاد شطرنج مهدی بویه برگزار شد . 

میثم خطیبی ، مهرداد صداقتی ، بهرنگ برزیگری، شاهین جوانی ، آبتین عطاخان و نادر محمودی در رطبه های اول تا ششم قرار گرفتند . 

رده بندی مسابقات

قضاوت این بازیها را امین عابدی و داریوش کاکاوند عهده دار بودند .