فرمانی , دانش آموز نقره ای

مجموعه: اخبار

آرین فرمانی , نوجوان با استعداد استانمان موفق شد در مسابقات شطرنج مدارس کشور (مقطع متوسطه اول) به عنوان نایب فهرمانی بخش انفرادی را به خود اختصاص دهد.

سایت نتایج مسابقات

نتایج آرین فرمانی

 این رقابتها تیر ماه در شهر ارومیه برگزاز شد.

 کسب این موفقیت را به ایشان و جامعه شطرنج استان تبریک عرض مینماییم.