مهندسی فاتح سومین دوره جام پیشکسوتان محمدیه

مجموعه: اخبار

سومین دوره مسابقات پیشکسوتان محمذیه روز جمغه 13 مرداد با حضور 48 شطرنجباز بالای 45 سال برگزار شد.

این پیکارها با قهرمانی شاهین مهندسی خاتمه یاقت. پس از وی محمدصادق محمودی . قبادی بیگوند . محمدحسن بابایی . رحیم دلجو و فرهاد کربلایی ضادقی دوم تا ششم شدند.

رده بندی نهایی مسابقات

داریوش کاکاوند سرپرست و امین عابدی و احسان محمدی داوران این بازیها یودند.