مسابقات آماتورهای ایران

مجموعه: اخبار

دومین دوره مسابقات آماتورهای ایران مرداد ماه در شهر زنجان برگزار شد.

در چدول زیتینگ زیر 2000 این رقابتها آبتین عطاخان موفق به کسب عنوان نفر برتر زیر 14 سال شد. در جدول ریتینگ زیر 1700 آیدین نجفی تبار با افزایش 52 واحد ریتینگ و قرار گرفتن در رتبه پانزدهم , بهترین عملکرد را در بین نمایندگان استان در این جدول داشت. محمدرضا عابدی در جدول بلیتس بازیها هفتم شد.