بافی پور فهرمان اولینن دوره جام راژیا

مجموعه: اخبار

اولینن دوره مسابقات استاندارد جام راژیا 2 تا 9 آدر در بنیاد شطرنج مهدی بویه با حضور 47 بازیکن در 7 دور به روش سوئیسی برگزاز شد.

البرز باقی پور با کسب تمامی امتیازات موفق شد در جایگاه نخست رقابتها قرار گیرد. پس از وی پویان طهماسبی , سیدمحسن سودمند , آبتین عطاخان , محمدرضا عاتدی و آرین قرمانی انوشه به عناوین دوم تا ششم دست یافتند.

رده بندی مسابقات

قضاوت این بازیها توسط امین عابدی انجام شد.