نوری بر مسند ریاست شطرنج استان قزوین

مجموعه: اخبار

preview

مجمع انتخاباتی هیات شطرنج استان قزوین صبح روز سهشنبه 10 بهمن در محل اداره کل ورزش و جوانان برگزار گردید و با رای اعضای مجمع جناب آقای حسن نوری برای مدت چهار سال به عنوان رئیس هیات شطرنج استان قزوین انتخاب شد.
اعضای دارای حق رای مجمع به شرح ذیل بودند :
1 جناب آقای پهلوان زاده. (ریاست فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران )
2 جناب آقای اعلایی مقدم (سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین )
3 جناب آقای کیماسی (نماینده آموزش و پرورش)
4 جناب آقای پیردهقان (رییس هیات شطرنج استان قزوین )
5 جناب آقای مهدی بیگی (رییس هیات شطرنج شهرستان آبیک)
6 جناب آقای سلطانی (رییس هیات شطرنج شهرستان الوند )
7 سرکار خانم طاهرخانی (رییس هیات شطرنج شهرستان تاکستان)
8 جناب آقای فخاری (رییس تربیت بدنی شهرستان  بوئین زهرا)
9 جناب آقای سیادت (نماینده مربیان)
10 سرکار خانم اکبری (نماینده مربیان)
11 جناب آقای قورچی بیگی (نماینده داوران)
12 سرکار خانم افشار (نماینده داوران)
13 جناب آقای احمدی فر (نماینده باشگاه ها-ورزش کارگری)
14 جناب آقای عابدینی (نماینده باشگاه ها-سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری)
15 جناب آقای جوانی (نماینده بازیکنان)
16 جناب آقای عابدی (نماینده بازیکنان)
17 سرکار خانم حقشناس (نماینده بازیکنان)

نتایج آرا :

جناب آقای حسن نوری  9 رای

جناب آقای سید امیر عباس قوامی 7 رای

رای سفید 1 عدد