مسابقات فینال قهرمانی بانوان کشور - 18 لغایت 24 آبان ماه 1397

مجموعه: اخبار


" مطهره اسدی " ( مازندران - 2216 ) بخت نخست قهرمانی" مهدیس مهدوی " نماینده ی استان قزوین در این رویداد🔹 رقابت های قهرمانی شطرنج بانوان کشور امروز جمعه مورخه 97/08/18 با حضور 20 بازیکن منتخب از سراسر کشور در شهر

گرگان آغاز شده است . این مسابقات با میانگین ریتینگ 1849 طی 9 دور به روش سوئیسی برگزار و تا روز پنجشنبه مورخه

97/08/24 ادامه خواهد داشت .🔸 مهدیس مهدوی با قرارگرفتن در رده ی دوازدهم جدول آغازین مسابقه ، تنها نماینده استان قزوین در این رویداد می باشد . برای

مهدیس عزیز در این رقابت ها آرزوی سربلندی و موفقیت داریم .


مشاهده سایت رسمی نتایج مسابقات