مسابقات نیمه نهایی قهرمانی آقایان کشور - 18 لغایت 24 آبان ماه 1397

مجموعه: اخبار


استاد بزرگ " پویا ایدنی " ( 2598 ) بخت نخست قهرمانی " حسن مهدوی " و " آبتین عطاخان " نمایندگان استان قزوین در این رویداد🔹 رقابت های حساس نیمه نهایی قهرمانی آقایان کشور از روز جمعه مورخه 97/08/18 با حضور 60 بازیکن در همدان آغاز شده

است . این مسابقات با میانگین ریتینگ 2166 و حضور 5 استاد بزرگ ، 4 استاد بین المللی و 9 استاد فیده از کیفیت بالایی برخوردار

بوده و نمایندگان شایسته شطرنج استان قزوین کار سختی برابر رقبای قدرتمند خود خواهند داشت .🔹 حسن مهدوی ( 2234 ) و آبتین عطاخان ( 2219 ) به ترتیب در رده ی 25 و 35 جدول آغازین مسابقات قرار گرفته اند . برای

ایشان در این رویداد آرزوی سربلندی و موفقیت داریم .مشاهده سایت رسمی نتایج رقابت ها