مسابقات استاندارد شطرنج به مناسبت میلاد پیامبر اکرم ( ص ) - 1 لغایت 4 آذرماه 1397

مجموعه: اخبار

✅ مسابقات استاندارد شطرنج به مناسبت میلاد پیامبر اکرم ( ص )🔺 ویژه ریتینگ داران کمتر از 2000🔺 1 لغایت 4 آذرماه 1397 - تبریز🔹 یک دوره مسابقات استاندارد شطرنج ( کمتر از 2000 ) به مناسبت میلاد پیامبراکرم ( ص ) از روز پنجشنبه 1 اذرماه 1397 با

شرکت 150 بازیکن در شهر تبریز آغاز شده است . رویدادی که طی 9 دور به روش سوئیسی برگزار و تا روز یکشنبه 4 آذرماه ادامه

خواهد داشت .


💎 اسامی ( لینک نتایج ) نمایندگان استان قزوین حاضر در این رقابت ها :

🔸 امین عابدی
🔸 البرز باقی پور
🔸 نیما عزیزخانی
🔸 رادین یادگار
🔸 ملیکا محمدی


 در پایان این رویداد ملیکا محمدی از استان قزوین موفق شد با عملکردی بسیارخوب و افزایش 36 واحدی ریتینگ بین المللی ،

جایزه برترین بانوی رقابت ها را بدست آورد .
مشاهده رده بندی پایانی مسابقات