نوزدهمین دوره مسابقات لیگ شطرنج استان قزوین - 1 آذر لغایت 20 دی ماه 1398 - خانه شطرنج قزوین

مجموعه: اخبار

نوزدهمین دوره مسابقات لیگ شطرنج استان قزوین - 98

 

1 آذر لغایت 20 دی 98 - خانه شطرنج قزوین

 

نوزدهمین دوره مسابقات لیگ شطرنج استان قزوین با حضور 16 تیم متشکل از 96 بازیکن از روز جمعه 1 آذرماه راس ساعت 9:30 صبح در خانه شطرنج استان

قزوین واقع در مجموعه ورزشی غدیر آغاز خواهد شد . این رقابت ها طی 15 دور به روش دوره ای برگزار و تا روز جمعه 20 دی ماه ادامه خواهد داشت .

شایان ذکر است روز سه شنبه مورخه 98/08/28 مطابق با آئین نامه مسابقات جلسه ای با حضور مسئولین هیات شطرنج استان قزوین و سرپرستان محترم تیم

های حاضر در مسابقات جهت هماهنگی هر چه بیشتر برگزار و موارد زیر مقرر گردید ( اهم موارد ) :

1 - چنانچه 2 بازیکن و یا بیشتر از تیمی قصد حضور در مسابقات استاندارد تبریز ( جام وحدت - زیر 2000  - 19 الی 22 آذر ) را دارند ، در صورت موافقت تیم

مقابل می توانند در این مسابقات شرکت کرده و بازی این دو تیم قبل از بازی دور بعد برگزار خواهد شد . 

2 - زمان تاخیر مجاز ، 30 دقیقه پس از شروع بازی خواهد بود .

3 - مسابقات در تمامی دورها صبح راس ساعت 9:30 دقیقه و بعدازظهر راس ساعت 16 آغاز خواهد شد . 

 

اسامی تیم ها و بازیکنان حاضر به همراه قرعه ی تمامی دورها 

 

برنامه زمانی مسابقات

 

دور روز تاریخ ساعت مکان
دور اول جمعه 98/09/01 9:30 خانه شطرنج
دور دوم جمعه 98/09/01 16:00 خانه شطرنج
دور سوم جمعه 98/09/08 9:30 خانه شطرنج
دور چهارم جمعه 98/09/08 16:00 خانه شطرنج
دور پنجم جمعه 98/09/15 9:30 خانه شطرنج
دور ششم جمعه 98/09/15 16:00 خانه شطرنج
دور هفتم جمعه 98/09/22 9:30 خانه شطرنج
دور هشتم جمعه 98/09/22 16:00 خانه شطرنج
دور نهم جمعه 98/09/29 9:30 خانه شطرنج
دور دهم جمعه 98/09/29 16:00 خانه شطرنج
دور یازدهم پنجشنبه 98/10/05 16:00 خانه شطرنج
دور دوازدهم جمعه 98/10/13 9:30 خانه شطرنج
دور سیزدهم جمعه 98/10/13 16:00 خانه شطرنج
دور چهاردهم جمعه 98/10/20 9:30 خانه شطرنج
دور پانزدهم جمعه 98/10/20 16:00 خانه شطرنج