ادوار گذشته مسابقات استاندارد جام قزوین یادواره شهید رجایی

مجموعه: اخبار

نگاهی گذرا به ادوار گذشته مسابقات استاندارد جام قزوین یادواره شهید رجایی

 

 

 

یازدهمین دوره ی مسابقات شهید رجایی 26 مرداد لغایت 1 شهریور 1402 در قزوین برگزار خواهد شد و بدین منظور قصد داریم نگاهی گذرا به ادوار گذشته ی این مسابقات داشته باشیم.

 

اولین دوره :
24 لغایت 30 شهریور ماه سال 1390


رقابت 210 بازیکن از سراسر کشور


قهرمان : فربد پژوم از استان تهران


مشاهده رده بندی پایانی 👈 Final Rankingدومین دوره :
20 لغایت 26 شهریور ماه سال 1391


رقابت 213 بازیکن از سراسر کشور


قهرمان : محسن شیری از استان البرز


مشاهده رده بندی پایانی 👈 Final Rankingسومین دوره :
13 لغایت 18 شهریور ماه سال 1392


رقابت 302 بازیکن از سراسر کشور


قهرمان : میثم عابد از استان تهران


مشاهده رده بندی پایانی 👈 Final Ranking


چهارمين دوره :
9 لغایت 15 شهریور ماه سال 1393


رقابت 198 بازیکن از سراسر کشور


قهرمان : رحیم تعاونی از استان تهران


مشاهده رده بندی پایانی 👈 Final Rankingپنجمین دوره :
5 لغایت 10 شهریور ماه سال 1394


رقابت 103 بازیکن از سراسر کشور


قهرمان : استاد بين المللی شاهین مهندسی از استان تهران


مشاهده رده بندی پایانی 👈 Final Rankingششمین دوره :
10 لغایت 15 شهریور ماه سال 1395


رقابت 234 بازیکن از سراسر کشور


قهرمان : سینا عینی از استان البرز


مشاهده رده بندی پایانی 👈 Final Rankingهفتمین دوره :
23 لغایت 28 شهریور ماه سال 1396


رقابت 117 بازیکن از سراسر کشور


قهرمان : آرین فرمانی انوشه از استان قزوین


مشاهده رده بندی پایانی 👈 Final Rankingهشتمین دوره :
10 لغایت 16 مرداد ماه سال 1397


رقابت 217 بازیکن از سراسر کشور


قهرمان : استاد بين المللی آراد نظری از استان گیلان


مشاهده رده بندی پایانی 👈 Final Rankingنهمين دوره :
5 لغایت 11 مردادماه سال 1398


رقابت 375 بازیکن از سراسر کشور


قهرمان : پدرام دلیری از استان قزوین


مشاهده رده بندی پایانی 👈 Final Ranking


دهمین دوره :
3 لغایت 11 مرداد ماه سال 1401


رقابت 443 بازیکن از سراسر کشور


قهرمان : استادبزرگ احسان قائم مقامی از استان تهران


مشاهده رده بندی پایانی 👈 Final Ranking

 

تصاویری از ادوار گذشته ی مسابقات جام قزوین