بازگشت همه به سوی اوست

مجموعه: اخبار

محمدعلی کمالی دار فانی را وداع گفت.

 ایشان سابقه قهرمانی در مسابقات مختلف استان، عضویت در تیم کارمندان استان و مربیگری تیم المپیاد استان را داشتند.

روحش شاد و یادش گرامی باد