تصاویر روز دوم مسابقات دختران کشور

مجموعه: اخبار

مسابقات شطرنج قهرمانی رده های سنی کشور در قزوین صبح و عصر روز سه شنبه 12 اسفند ماه ادامه یافت.