آغاز مسابقات قهرمانی رده های سنی کمتر از 14 ٰ 16 و 18 سال دختران کشور

مجموعه: اخبار

 مسابقات قهرمانی رده های سنی کمتر از 14 ٰ  16 و 18 سال دختران کشور با حضور 66 بازیکن از 19 استان کشور در قزوین آغاز شد.

این رقابتها در رده های سنی 14 و 16 سال دز 9 دور و در رده سنی زیر 18 سال در 7 دور به روش سوئیسی برگزار خواهد شد.

مشاهده نتایج :

زیر 14 سال دختران     زیر 16 سال دختران     زیر 18 سال دختران

تصاویری از روز نخست مسابقات :