روز چهارم مسابقات دختران با حضور قائم مقامی

مجموعه: اخبار

مسابقات شطرنج قهرمانی رده های سنی دختران صبح و عصر روز پنجشنبه 14 اسفند ادامه پیدا کرد.

مشهدی آقایی (مدیرکل ورزش و جوانان) ٰ اسکندری (مسئول کنیته مسابقات فدراسیون) و احسان قائم مقامی (استادبزرگ شطرنج و قهرمان ایران) از این رقابتها بازدید کردند.