هركه از كردار خود خوشش آيد، خردش آسيب بيند.     امام علی (ع)

آمار بازدید

امروز 24

دیروز 20

سی روز گذشته 44

بازدید کل 119152

نوزدهمین دوره مسابقات لیگ شطرنج استان قزوین - 1 آذر لغایت 20 دی ماه 1398 - خانه شطرنج قزوین

مجموعه: اخبار

نوزدهمین دوره مسابقات لیگ شطرنج استان قزوین - 98

 

1 آذر لغایت 20 دی 98 - خانه شطرنج قزوین

 

نوزدهمین دوره مسابقات لیگ شطرنج استان قزوین با حضور 16 تیم متشکل از 96 بازیکن از روز جمعه 1 آذرماه راس ساعت 9:30 صبح در خانه شطرنج استان

قزوین واقع در مجموعه ورزشی غدیر آغاز خواهد شد . این رقابت ها طی 15 دور به روش دوره ای برگزار و تا روز جمعه 20 دی ماه ادامه خواهد داشت .

شایان ذکر است روز سه شنبه مورخه 98/08/28 مطابق با آئین نامه مسابقات جلسه ای با حضور مسئولین هیات شطرنج استان قزوین و سرپرستان محترم تیم

های حاضر در مسابقات جهت هماهنگی هر چه بیشتر برگزار و موارد زیر مقرر گردید ( اهم موارد ) :

1 - چنانچه 2 بازیکن و یا بیشتر از تیمی قصد حضور در مسابقات استاندارد تبریز ( جام وحدت - زیر 2000  - 19 الی 22 آذر ) را دارند ، در صورت موافقت تیم

مقابل می توانند در این مسابقات شرکت کرده و بازی این دو تیم قبل از بازی دور بعد برگزار خواهد شد . 

2 - زمان تاخیر مجاز ، 30 دقیقه پس از شروع بازی خواهد بود .

3 - مسابقات در تمامی دورها صبح راس ساعت 9:30 دقیقه و بعدازظهر راس ساعت 16 آغاز خواهد شد . 

 

اسامی تیم ها و بازیکنان حاضر به همراه قرعه ی تمامی دورها 

 

برنامه زمانی مسابقات

 

دور روز تاریخ ساعت مکان
دور اول جمعه 98/09/01 9:30 خانه شطرنج
دور دوم جمعه 98/09/01 16:00 خانه شطرنج
دور سوم جمعه 98/09/08 9:30 خانه شطرنج
دور چهارم جمعه 98/09/08 16:00 خانه شطرنج
دور پنجم جمعه 98/09/15 9:30 خانه شطرنج
دور ششم جمعه 98/09/15 16:00 خانه شطرنج
دور هفتم جمعه 98/09/22 9:30 خانه شطرنج
دور هشتم جمعه 98/09/22 16:00 خانه شطرنج
دور نهم جمعه 98/09/29 9:30 خانه شطرنج
دور دهم جمعه 98/09/29 16:00 خانه شطرنج
دور یازدهم پنجشنبه 98/10/05 16:00 خانه شطرنج
دور دوازدهم جمعه 98/10/13 9:30 خانه شطرنج
دور سیزدهم جمعه 98/10/13 16:00 خانه شطرنج
دور چهاردهم جمعه 98/10/20 9:30 خانه شطرنج
دور پانزدهم جمعه 98/10/20 16:00 خانه شطرنج